De uitgangspunten van Mindspring

Mindspring hanteert een aantal uitgangspunten, die de basis vormen voor iedere therapie en elk coachingstraject. De belangrijkste hiervan zijn:

  • ieder probleem is oplosbaar, hoe ernstig of uitzichtloos het ook lijkt
  • mensen beschikken over innerlijke hulpbronnen waarmee ze hun problemen kunnen overwinnen en hun doelen kunnen bereiken
  • mensen hebben een natuurlijk vermogen tot genezing
  • het onbewuste denken is minstens zo belangrijk als het bewuste denken
  • lichaam, geest, emoties en ziel vormen een dynamische eenheid
  • ieder mens heeft zijn eigen wereldbeeld en elk wereldbeeld is waardevol
  • mensen streven naar groei, ontplooiing en zelfactualisatie

Dit is waar Mindspring voor staat en samen met jou kan verwezenlijken.