Disclaimer

Deze website www.mindspring.nl (de “Website”) is eigendom van Mindspring (hierna te noemen “Mindspring”), een onderneming met adres Goeman Borgesiuslaan 77 te Utrecht. Mindspring is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30198577.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Mindspring behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Deze website wordt met zorg geredigeerd. Mindspring besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De tekst van de officiële, schriftelijke publicaties zijn daarom doorslaggevend. Mindspring kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Deze website geeft soms toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere organisaties worden onderhouden. Mindspring kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s. Informatie die essentieel is voor de gebruiker dient dus altijd door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.
Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan ons kenbaar te maken via een e-mail aan de webmaster?

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Mindspring niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Mindspring.

Aansprakelijkheid

Mindspring is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Mindspring tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Mindspring is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Mindspring is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Mindspring niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Mindspring aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Mindspring. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mindspring is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Privacy

Mindspring hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van deze website, maar uw naam of andere persoonlijke gegevens hoeven we niet te weten. Informatie over bezoeken aan deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

De voor informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt en opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag of reactie, nu en in de toekomst.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Jos van Boxtel via info@mindspring.nl.