“Hier een leuke quote?”

Praktische informatie

Werkwijze bij therapie en coaching

Wanneer je kiest voor therapie of coaching bij Mindspring dan starten we met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we uitgebreid in op jouw probleem, hulpvraag en doelstelling. En welke therapie of welk coachingstraject het beste bij je past. Hierna bepaal jij of en hoe we verder gaan.

Naast de algemene de richtlijnen van het RIVM neem ik de volgende maatregelen in mijn praktijk: Richtlijnen Coronavirus.

Het traject van therapie of coaching

Vooraf bepalen we samen hoe jouw traject er uitziet en hoeveel sessies we nodig zullen hebben. Dat doen we vanzelfsprekend op basis van de vraagstelling in combinatie met jouw persoonlijke wensen en voorkeur. Doorgaans werken we in een serie van 3 tot 8 sessies toe naar het persoonlijke doel. Tussentijds zullen we regelmatig kort evalueren om er zeker van te zijn dat de ontwikkelingen passen bij de gestelde doelen. Zodra je hebt bereikt wat je voor ogen had, of je op eigen kracht weer verder kunt, ronden we het traject af.

Tarieven

Het tarief voor therapie en coaching bedraagt € 110,- per uur, inclusief btw. De intake duurt 1 uur en de daarop volgende sessies doorgaans 1 á 1,5 uur. 

Voor avondsessies (18 uur of later) is het tarief € 130,- per uur.

Sessies bij Mindspring worden deels vergoed wanneer je een aanvullend pakket hebt met daarin door  hypnotherapie. Klik hier voor meer informatie of vraag het na bij je zorgverzekeraar. Vermeld daarbij dat Mindspring is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH).

Zakelijke tarieven zijn op aanvraag beschikbaar. Neem gerust contact op voor een voorstel op maat.

Wachttijd

Momenteel is er een wachttijd van 4 maanden voor een intakegesprek.

Beroepsvereniging

Mindspring is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH), de koepelorganisatie RBCZ  en de geschilleninstantie SCAG.

Klachtenregelement

Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is Mindspring is aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Mocht er tijdens het behandeltraject onvrede zijn ontstaan, kunt u mij daar altijd op aanspreken. Indien we er samen niet uit komen, kunt u zich richten tot de beroepsvereniging NBVH. Deze wijst u een gratis klachtenfunctionaris toe die uw klacht in behandeling neemt. Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de SCAG.