Aandacht voor al je verborgen kwaliteiten

 

Oplossingsgericht coachen

Om de oplossing in jezelf te vinden

Oplossingsgericht coachen is een moderne vorm van coachen waarin de oplossing centraal staat. We zoeken niet naar de oorzaak van het probleem in het verleden maar naar de oplossing in de toekomst. Oplossingsgericht coachen richt de aandacht op je positieve ervaringen, kwaliteiten en mogelijkheden, niet op je zwakten en beperkingen. We gaan ervan uit dat de oplossing van elk probleem, knelpunt of blokkade in jezelf voorhanden is. Als coach help ik je deze innerlijke oplossing te ontdekken en te activeren. Samen zoeken we naar een uitkomst die volledig aansluit bij je competenties, doelen en persoonlijkheid.

 

Hoe werkt oplossingsgericht coachen?

Oplossingsgericht coachen is, zoals de naam al zegt, gericht op de oplossing. Oftewel op het doel dat je wilt bereiken. Hierbij maken we een denkbeeldige sprong naar de toekomst, naar het moment waarop je probleem opgelost zal zijn. Deze focus op de opgeloste situatie wakkert kennis, kracht en kwaliteiten in jezelf aan. Alles wat nodig zijn om de oplossing te creëren. Ook richten we ons op uitzonderingen: momenten waarop het probleem niet optreedt, onverwacht positieve ervaringen, succesmomenten.

Vaak vergeet je zulke momenten of beschouw je ze als onbelangrijk. De kunst is om deze uitzonderingen te waarderen en uit te bouwen. Net zoals uit een klein vonkje een groot vuur kan ontstaan, kan een klein succesje uitgroeien tot een grote triomf. Oplossingsgericht coachen helpt je daarbij.

Oplossingsgericht coachen is naast NLP en Neurosemantiek één van de methoden die bij Mindspring wordt gebruikt bij Life coaching.