Onbewuste betekenissen bepalen je gevoelens en je gedrag

Gerelateerde informatie

Neurosemantiek

Om in een staat van flow te komen

Neurosemantiek houdt zich bezig met de betekenis die mensen geven aan hun ervaringen. Mensen geven voortdurend betekenis aan alles wat ze meemaken en iedereen doet dat op zijn eigen manier. Zo zal bijvoorbeeld het zakken voor een examen voor de één een ramp betekenen en voor de ander slechts een kleine tegenvaller. Het einde van een relatie betekent voor de één totale eenzaamheid maar voor de ander een bevrijding. Betekenissen voelen vaak aan als de waarheid maar ze bestaan feitelijk alleen in ons hoofd.

Hoe werkt betekenisgeving?

Afhankelijk van onze opvoeding en ervaringen zijn we geneigd om positieve of juist negatieve betekenissen aan dingen te geven. Is het glas halfvol of half leeg? De betekenis die je aan iets geeft, bepaalt hoe je je erover voelt en hoe je erop reageert. Dit geldt met name voor diepgewortelde betekenissen (overtuigingen) over jezelf, andere mensen, de wereld en de toekomst.

Hoe bepaalt betekenis je succes of geluk?

Neurosemantiek stelt je in staat om je diepste betekenissen op te sporen en te transformeren. Dit helpt je om waardevolle gemoedstoestanden te creëren zoals acceptatie, waardering, optimisme, assertiviteit, creativiteit en flow. Je gemoedstoestand (staat) bepaalt hoe je reageert, communiceert en kiest en daarmee je succes en geluk.

Hoe gebruikt Mindspring neurosemantiek

Neurosemantiek heeft sterke raakvlakken met NLP en  is één van de methoden die bij Mindspring worden gebruikt in therapie en coaching.