Verlatingsangst therapie

Om weer rustig in een relatie te kunnen zijn

Wat is verlatingsangst?

Verlatingsangst is de angst om door iemand die belangrijk voor je is te worden verlaten. Of je bent bang dat hem of haar iets overkomt. De angst is vaak niet reëel maar duikt telkens weer op. Bijvoorbeeld wanneer je partner op stap gaat, later thuis komt of met iemand anders contact heeft. Of wanneer je zelf alleen op pad moet. Je bent wellicht jaloers en hebt de neiging de ander telkens controleren. 

Je ervaart angst of zelfs paniek als de ander weggaat en je wilt zo veel mogelijk samen zijn. Of je zoekt voortdurend aandacht en bevestiging bij de ander. Deze of andere symptomen van verlatingsangst kosten veel energie en kunnen je relatie flink onder druk zetten. Gelukkig is er iets aan te doen.

Ontstaan van verlatingsangst

Verlatingsangst ontstaat meestal door ervaringen in je jeugd of kindertijd. Soms zijn dat gebeurtenissen waarbij er echt iemand wegviel, zoals de scheiding van je ouders of het overlijden van een van hen.  Soms zijn het ook situaties waarin  je vooral het gevoel kreeg te worden verlaten. Momenten waarop je alleen thuis was, geen aandacht kreeg, voor het eerst naar school moest of in het ziekenhuis lag. Verlatingsangst bij kinderen verdwijnt vaak vanzelf bij het ouder worden. Soms ontstaat echter de overtuiging dat je niet waardevol bent of dat alle belangrijke  mensen je zullen verlaten. Verlatingsangst uit zich dan als volwassene in je relaties, vriendschappen of andere contacten.

Verlatingsangst overwinnen

Mindspring heeft veel ervaring met het oplossen van verlatingsangst. Niet alleen de symptomen, maar ook de oorzaken worden grondig aangepakt. Hiervoor worden moderne en effectieve therapiemethoden gebruikt zoal hypnotherapieEMDR en NLP.

Mindspring gebruikt voor de faalangst-therapie moderne en effectieve therapiemethoden als HypnotherapieEMDR therapie  en NLP.