In vrijheid je gevoelens en behoeften uiten

Verbindende communicatie

Om een sfeer van respect en vertrouwen te creëren

In de loop van de tijd ontstaat in een relatie of huwelijk soms sleur, verwijdering en vermindering van intimiteit of passie. Kortom de liefde is niet meer zoals deze was. Soms is er zelfs een sfeer van strijd of haat ontstaan. Beide partners komen in een vicieuze cirkel van kritiek, verwijten en eisen en komen hier niet meer uit. Verbindende communicatie is een manier om deze cirkel te doorbreken en weer in vertrouwen, respect en liefde samen te kunnen zijn.

Verbindende communicatie betekent op een dusdanige manier met elkaar omgaan en communiceren dat er meer begrip en verbondenheid ontstaat. Hierin spelen vijf elementen een rol: waarneming, betekenis, gevoel, behoefte en verzoek. Vaak zijn mensen zich niet bewust van deze elementen of halen ze door elkaar. Een subjectieve betekenis wordt vaak gemakkelijk als een feit gezien. Mensen onderkennen vaak hun eigen gevoelens en behoeften niet of uitten ze niet (de ander moet toch weten dat ik…). Een verzoek aan de ander wordt misschien gedaan in de vorm van een eis of een verwijt.

Verbindende communicatie helpt je uit een negatieve cirkel te komen door :

  • elkaars gedrag objectief waar te gaan nemen
  • de betekenis die je hieraan geeft te onderkennen en zo nodig aanpassen
  • je bewust worden van diepere gevoelens en behoeften
  • je behoeften vertalen in een concreet verzoek aan de ander

Verbindende communicatie betekent ook te ontdekken wat voor je partner en voor jezelf een teken van liefde is. We nemen al te gemakkelijk aan dat de ander wel weet dat je van hem/haar houdt. Liefde blijft niet vanzelf in stand. Net als de tank van een auto moet het reservoir van liefde regelmatig worden aangevuld. Mensen hebben echter verschillende soorten brandstof, verschillende tekens van liefde. Voor de een is een cadeautje een bewijs van liefde, voor de ander een aanraking, een compliment of een dienst. Als je de brandstof van de ander eenmaal kent, wordt het gemakkelijker deze aan te vullen. Op die manier kun je ook na jaren een gevoel van liefde, intimiteit en passie in standhouden.

De kunst van goed communiceren is:

  • feit en betekenis te kunnen onderscheiden
  • je bewust te zijn van je gevoelens en behoeften
  • een behoefte vertalen in een concreet verzoek aan de ander
  • elkaar regelmatig een teken van liefde te geven

Zo kunnen mensen, ook na jaren, elkaar beter leren kennen en hun relatie een nieuwe impuls geven.