Traumaverwerking

Om traumatische ervaringen echt te verwerken

Een trauma is een psychisch/emotioneel probleem dat optreedt na een heftige negatieve ervaring. Het kan ontstaat doordat een ervaring zo ingrijpend of zo onverwacht is dat je er niet mee om kunt gaan. Je bent niet bij machte om adequaat te reageren en je natuurlijke verwerkingsmechanisme kan de gebeurtenis niet aan. Een trauma kan ontstaan door een eenmalige gebeurtenis zoals een ongeval, beroving, verkrachting of scheiding of door meervoudige of langdurige gebeurtenissen zoals seksueel misbruik, huiselijk geweld, oorlog, of verwaarlozing. Vaak maken angst, schaamte of schuldgevoelens het moeilijk om je ervaring met anderen te delen. Zo worden traumatische ervaringen niet goed verwerkt en laten sporen na. Veel voorkomende symptomen zijn:

 • schrikreacties, angst, paniekaanvallen
 • herbelevingen, flashbacks,
 • slaapstoornissen, nachtmerries,
 • prikkelbaarheid, woedeaanvallen
 • concentratiestoornissen
 • vermijding van situaties
 • twijfel, laag zelfvertrouwen

Als je meerdere van deze verschijnselen hebt wordt ook wel gesproken van PTSS (Posttraumatische Stressstoornis) of PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

Behandeling van trauma's en PTSS

Mindspring biedt therapie voor het verwerken van traumatische ervaringen en het overwinnen van PTSS. Of het nu gaat om een eenmalige ervaring of een langdurig traumatisch verleden, je kunt ermee terecht.  Er wordt gebruik gemaakt van moderne en effectieve  methoden als EMDR en hypnotherapie. Gevolgen van traumaverwerking zijn:

 • verdwijnen van flashbacks en nachtmerries
 • sterke vermindering van angst en paniekreacties
 • neutraal terug kunnen denken aan de traumatische ervaring
 • loslaten van negatieve conclusies en overtuigingen
 • versterken van zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfbeeld
 • meer plezier in het leven en vertrouwen in de toekomst

Kortom het is de moeite waard om de stap naar therapie te nemen en je te bevrijden van welke traumatische ervaring dan ook.