PTSS

Wat is PTSS?

PTSS betekent posttraumatische stressstoornis. Het is een ernstige vorm van angst die is ontstaan door een traumatische ervaring. Dit kunnen dingen zijn die je op een of andere manier als bedreigend of gewelddadig hebt ervaren. Een ervaring is vooral traumatisch als je niet bij machte bent om er iets tegen te doen.

Voorbeelden zijn:

 • verkrachting
 • emotioneel of lichamelijk misbruik
 • ernstig ongeval
 • gewelddadige aanval
 • oorlog

Vaak zijn dit soort ervaringen te overweldigend om te kunnen bevatten en verwerken. Soms speelt schaamte ook een rol. Je durf het niet goed aan anderen te vertellen en blijft ermee zitten.  Onverwerkte ervaringen kunnen later tot PTSS leiden.  PTTS ontstaat soms ook bij mensen die zelf geen slachtoffer waren maar getuige van geweld of misbruik.

De symptomen van PTSS zijn:

 • herbeleving, het gevoel dat het trauma zich telkens opnieuw afspeelt
 • indringende beelden of geluiden van de traumatische gebeurtenis (flashbacks)
 • nachtmerries
 • hevige stress door signalen die aan het trauma herinneren
 • slaapstoornissen
 • concentratieproblemen
 • irritatie, woede-uitbarstingen
 • hevige schrikreacties
 • vermijding van gesprekken, activiteiten of plaatsen die aan het trauma herinneren
 • emotionele afstomping, depressie

Niet iedereen die een traumatische ervaring beleeft, hoeft PTSS te krijgen. Het ontstaat alleen als je normale verwerkingsproces het niet aan kan. Sommige mensen zijn kwetsbaarder door eerdere traumatische ervaringen.

Behandeling

PTSS is goed te behandelen. Hierbij wordt je natuurlijke verwerkingsproces opnieuw geactiveerd, maar nu in een veilige omgeving en met hulp van een therapeut. Mindspring gebruikt hiervoor moderne en effectieve therapiemethoden, met name EMDR en hypnotherapie.