“Men voelt zich, men is nooit vrijer dan na de angst, nadat men die heeft overwonnen.”

Marcel Jouhandeau

Gerelateerde informatie

Faalangst therapie

Wat is faalangst?

Het bewust worden en begrijpen van faalangst is de eerste stap naar een succesvolle behandeling. Faalangst is, zoals de naam al zegt, angst om te falen. Het treedt alleen op als je een bepaalde taak te wachten staat, een taak die beoordeeld wordt. Die beoordeling kan door anderen gemaakt worden maar soms ook alleen door jezelf. Een beetje faalangst hoeft geen probleem te zijn, het kan zelfs motiverend of prestatiebevorderend werken. 

Als de angst echter te groot wordt, is deze niet meer behulpzaam en ga je eronder lijden. Typische kenmerken van faalangst zijn zweten, hartkloppingen, uitstelgedrag, irrationele gedachten, lichamelijke blokkades, een black-out etc. Dit heeft alles met je manier van denken te maken; doordat je verwacht dat iets mis zal gaan, gebeurt dat vaak ook. De angst uit zich meestal al lang voor de eigenlijke gebeurtenis, uren soms zelfs dagen.

Ontdek hoe je je faalangst kunt overwinnen

Faalangst kan betrekking hebben op fysieke prestaties zoals sport of lichamelijke werkzaamheden of mentale prestaties zoals een examen, sollicitatie of werkproject. Faalangst gaat hand in hand met perfectionisme; alleen het beste resultaat is goed genoeg, anders heb je het gevoel dat je gefaald hebt. Mensen met faalangst koppelen hun prestaties ook vaak aan hun identiteit, bijvoorbeeld met de gedachte ‘Als ik faal, dan ben ik een mislukkeling’. 

Een faalangst behandeling helpt je om je faalangst beter te begrijpen en te overwinnen.

 

Ontstaan van faalangst

Faalangst ontstaat meestal door negatieve ervaringen in je kindertijd. Kinderen die prestatiegericht worden opgevoed of veel negatieve feedback krijgen (te horen krijgen wat ze fout doen in plaats van wat ze goed doen) ontwikkelen vaak faalangst. Soms ontstaat faalangst juist doordat altijd alles is goed gegaan en je niet hebt geleerd met tegenslagen om te gaan.

Faalangst therapie

Faalangst therapie is voor velen een stap naar een nieuwe, betere toekomst. Bij de behandeling van faalangst verwerk je de nare ervaringen uit je verleden. Hierdoor kun je negatieve conclusies over jezelf en je capaciteiten gemakkelijk loslaten.  Je kunt je verwachtingen gaan af stemmen op je capaciteiten (realistisch in plaats van perfectionistisch). Faalangst maakt plaats voor zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Mindspring gebruikt voor de faalangst-therapie moderne en effectieve therapiemethoden als HypnotherapieEMDR therapie  en NLP.