“Als je het kunt dromen, kun je het ook doen.”

Walt Disney

Oplossingsgerichte therapie

Om de oplossing in jezelf te ontdekken

Oplossingsgerichte therapie is een moderne vorm van psychotherapie waarbij de oplossing centraal staat. Problemen en klachten worden besproken en verhelderd, maar ze worden niet diepgaand geanalyseerd. We zoeken niet naar de oorzaak, maar naar een oplossing. We gaan ervan uit dat er altijd een oplossing is, hoe groot of hardnekkig het probleem ook is. Oplossingsgerichte therapie helpt je antwoorden in jezelf te vinden. Antwoorden die volledig passen bij je levensstijl en persoonlijkheid.

 
 Wat aandacht krijgt, groeit en overwint.

Hoe werkt oplossingsgerichte therapie?

Psychische of psychosomatische problemen kunnen heel hardnekkig zijn. Erover praten en het herkennen van de oorzaken helpt lang niet altijd. Oplossingsgerichte therapie richt daarom de aandacht vooral op de oplossing. Om deze te vinden gaan we ons richten op uitzonderingen; momenten waarop het probleem er even niet is of minder erg is. Door te ontdekken hoe deze uitzonderingen zijn ontstaan, kun je ze vaker laten gebeuren. 

De oplossing komt op deze manier steeds dichterbij en het probleem verdwijnt naar de achtergrond. Je kunt het vergelijken met tuinieren. Je zoekt  tussen het onkruid naar bloemetjes en geeft deze licht en water. Hierdoor beginnen ze te groeien en te bloeien en gaan ze het onkruid overschaduwen. De oplossing wordt sterker dan het probleem.

Oplossingsgerichte therapie wordt naast hypnotherapie en EMDR therapie gebruikt bij het oplossen van diverse klachten en problemen.