Workshop Ericksoniaanse Hypnotherapie III

Het vakgebied

De Amerikaanse psychiater Milton Erickson wordt wel beschouwd als de grondlegger van de moderne hypnotherapie en als een van de succesvolste therapeuten van de vorige eeuw. Ericksoniaanse hypnotherapie verschilt wezenlijk van andere therapievormen. Door het waarnemen en gebruiken van subtiele non-verbale signalen wordt een rechtstreekse communicatie met het onbewuste tot stand gebracht. Met behulp van indirecte suggestie en artistieke vaagheid wordt het bewuste denken afgeleid en worden onbewuste verwerking en groei gestimuleerd. De methode wordt dan ook wel indirecte of conversationele hypnose genoemd. Alles wat de cliënt denkt, doet, voelt of gelooft wordt volledig geaccepteerd en gebruikt (geütiliseerd) om trance op te wekken of om therapeutische stappen te zetten. Het bewuste en onbewuste komen op één lijn, in de richting van het doel van de cliënt.

De toepassing

Het uitgebreide en complexe werk van Erickson is door de Amerikaanse hypnotherapeut Ernest Rossi samengebracht in een bijzondere techniek, die de kern van Erickson’s werk omsluit en die algemeen toepasbaar is. Ericksoniaanse hypnotherapie is een vak op zich, maar het is ook een mooie uitbreiding voor andere vormen van therapie, coaching of counseling. Het kan naadloos worden gecombineerd met methoden als EMDR, CGT, NLP, ACT, haptotherapie, regressie, imaginatie en diverse andere werkwijzen.

De workshop

Deze workshop is een vervolg op Ericksoniaanse Hypnotherapie I en II. Het principe van utilisatie wordt verder uitgebreid en verdiept. We gaan dieper in op tranceverschijnselen, hoe je die kunt waarnemen en utiliseren. We zetten de stap naar onbewust bekwaam worden in het observeren en utiliseren van lichaamstaal, het gebruik van Miltontaal en het integreren van verbale en nonverbale communicatie.  Naast de vertrouwde kinesthetische vorm van het Helpende Handen proces komen nu ook de visuele en auditieve varianten van het Rossi-proces aan bod. Dit alles om nog beter af te kunnen stemmen op diverse cliënten en Ericksoniaanse Hypnotherapie nog beter te combineren met uw vertrouwde methoden en sneller en effectiever te kunnen werken.

Dag 1

 • Samenvatting stof van de workshop I en II
 • Complexe inducties met fixatie, ideomotoriek en zelfspraak
 • Uitbreiding taalpatronen: ambiguïteit, paradox, humor
 • Seeding (priming): trance en therapeutische interventie subtiel aankondigen en voorbereiden
 • Indirecte suggesties tijdens intake, voorgesprek, interventie en nagesprek
 • Utilisatie van overtuigingen voor inductie en therapie

Dag 2

 • Tranceverschijnselen opwekken: tijdsvervorming, catalepsie en amnesie
 • Tranceverschijnselen gebruiken als metafoor voor probleem of oplossing
 • Ericksoniaans (indirect) uitvoeren van methoden als EMDR, NLP, CGT, ACT etc.
 • Probleem nominaliseren, externaliseren en transformeren.
 • Het Rossi proces: visuele en auditieve werkvorm

Het resultaat

Na het volgen van deze workshop kunt u:

 • Een uitgebreid repertoire aan inductietechnieken toepassen, afgestemd op de stijl van de cliënt.
 • Subtiele en complexe verbale en non-verbale boodschappen van de cliënt herkennen en gebruiken (utiliseren) voor trance inductie en therapie/coaching.
 • Diverse tranceverschijnselen herkennen, opwekken en utiliseren.
 • Talrijke Miltoniaanse taalpatronen geïntegreerd toepassen voor trance inductie en therapie/coaching.
 • Miltontaal toepassen in elke fase therapeutisch begeleiding: intake, uitleg, interventie en nagesprek.
 • Overtuigingen van de cliënt utiliseren voor trance inductie en therapeutische interventie.
 • Het Rossi proces in kinethetische, visuele of auditieve vorm toepassen en integreren met uw vertrouwde technieken.

Mensen die workshop III hebben gedaan kunnen deelnemen aan de maandelijkse oefengroep Ericksoniaanse Hypnotherapie in Utrecht, onder supervisie van Jos van Boxtel.

Praktische informatie

Data: 22 & 23 november
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX, Nijkerk
Tijd: 10.00-17.00 uur
Prijs: € 350,- inclusief lunch
Trainer: Jos van Boxtel
Erkenning: NBvH: 12 PE-punten
Taal: Nederlands

Over de trainer

Sinds 2004 werk ik als hypnotherapeut in eigen praktijk en als trainer NLP, Hypnotherapie en Integratieve Psychotherapie bij diverse instituten. Naast mijn algemene hypnotherapieopleiding volgde ik trainingen in Ericksoniaanse hypnose bij het MEG in Frankfurt en het BHRTS in Londen. Ik verdiepte me in het werk van Milton Erickson en zijn volgers van het eerste uur Ernest Rossi, Jeffrey Zeig en Stephen Brooks. Met de laatste werk ik samen, als trainer in zijn instituut en als co-auteur van enkele boeken die in 2019 gepubliceerd zullen worden. De Ericksoniaanse principes en technieken pas ik dagelijks toe in mijn eigen praktijk en  ik geef ze met veel plezier door in workshops en trainingen.

Ervaringen van anderen

Bij Jos ervaar je een drietal workshops die voor je eigen praktijk waardevol zijn en de leerstof meteen is in te passen.

Jos heeft zijn passie die hij in alle rust aan je over draagt. Daarnaast heeft hij groot gevoel voor taal, humor en staat hij met beide voeten op de grond.

Jan van Berkel
Hypnotherapeut

Deze technieken zijn een verrijking voor mijn repertoire als therapeut.

Natuurlijk had ik in mijn opleiding tot hypnotherapeut wel kennis gemaakt met het werk van Erickson, maar dit was ook weer niet heel uitgebreid behandeld en ik moet bekennen dat veel ervan toch aardig was weggezakt. Het was dan ook heel goed om onder Jos’ inspirerende leiding hernieuwd kennis te maken met het Ericksoniaanse werk.

Karen Kramer 
Hypnotherapeut

Ik merk dat ik beter aan kan sluiten bij de cliënt en dat zij gemakkelijker hun doel bereiken.

Inmiddels heb ik de workshops Eriksoniaanse Hypnotherapie 1,2 en 3 gevolgd. En ik merk dat het een groot effect heeft op mijzelf en op mijn cliënten. Ik merk dat ik beter aan kan sluiten bij de cliënt en dat zij gemakkelijker hun doel bereiken. In de workshops worden veel demo’s gegeven door Jos, er wordt veel geoefend met taalpatronen en interventies. Al doende leer je en kan je steeds meer van de interventies combineren. Door zelf te ervaren en doen in de rol van therapeut en cliënt leer je gemakkelijk. Er is een ontspannen en open sfeer, die Jos neerzet, waardoor de drempel laag is om te leren en je kwetsbaar op te stellen. Het materiaal uit de workshops heb ik al veel gebruikt in de praktijk en integreer ik in andere werkvormen. Als hypnotherapeut ervaar ik dit als de kers op de taart.

Elles van Paassen 
Hypnotherapeut

Geen poeha en een heel degelijke opleiding waarin je anders leert denken, kijken, voelen en werken.

Een goed therapeut weet zich zowel op rationeel, gevoelsmatig als zintuiglijk niveau af te stemmen op zijn cliënt. Hij functioneert in het therapeutisch proces als een spiegel met de intentie om de ander op compassionele doch heldere wijze zijn werkelijke zelf te helpen zien en tot ontwikkeling aan te zetten. Dit is precies wat Jos doet, daarbij gebruik makend van de ingenieuze denk- en werkwijze van Milton Erickson en de daaruit voortvloeiende technieken waarmee hij vrijelijk vanuit zijn eigen intuïtie en creativiteit in alle bescheidenheid en met een sterk gevoel voor humor in contact treedt met de ander, vóór de ander. Iemand die aan deze omschrijving voldoet èn daarbij in staat is om meerdere mensen tegelijkertijd te kunnen bereiken en in hun wordingsproces tot Ericksoniaans therapeut te begeleiden, is ook als docent geslaagd. Ik heb Jos in beide hoedanigheden mee mogen maken en heb groot respect voor hem. Geen poeha en een heel degelijke opleiding waarin je anders leert denken, kijken, voelen en werken. Ik zou hem iedereen van harte aanbevelen!

Ingrid Plooij
Tai-Chi docente en filosoof

Zeer leerzaam voor coaches die resultaat willen. Aanrader.

Jos geeft praktische workshops met een hoge opbrengst. Geen opgeblazen gedoe of magisch gezwets. Eerlijk en enthousiast.

Michiel Holtrop
Coach en musicus

Door zijn kennis en kunde maar ook door wie Jos is en hoe hij doet waren deze twee dagen weer heel boeiend, erg leerzaam, en enorm inspirerend.

Er valt zoveel te leren op dit gebied. Door zijn kennis en kunde maar ook door wie Jos is en hoe hij doet waren deze twee dagen weer heel boeiend, erg leerzaam, en enorm inspirerend. Ik raad deze workshop zeker iedereen aan die zich verder wilt ontwikkelen en bekwamen in het rechtstreeks communiceren met het onbewuste. Je krijgt o.a. mogelijkheden aangereikt door Jos om dit alles op je eigen manier te integreren in je manier van werken, je manier van zijn, in je sociale/privé-leven, of iets anders wat voor jou belangrijk is. Je kunt er echt benieuwd naar zijn wat ook jij allemaal voor leerzame en interessante dingen zult ervaren tijdens deze workshop.

Linda Kampstra
Integratief psychotherapeut/Hypnotherapeut

Zeer zinvolle verdieping voor therapeuten, coaches e.a.

Hans Bolte
Hypnotherapeut

In mijn werk kan ik de opgedane kennis zeer goed integreren in al bestaande werkstijlen en bemerk verrassende snelle resultaten.

Opnieuw en misschien nog wel meer ben ik na deel III enthousiast over deze Ericksoniaanse hypnotherapie workshop. Naast de vele oefeningen met taalpatronen, demo’s en het direct oefenen met elkaar is het nog belangrijker om te ervaren hoe ervaren en prettig Jos deze workshops geeft en wát het mij geeft als mens en hypnotherapeut.

Jacqueline Kempers
Hypnotherapeut

De workshop levert veel theoretische en direct toepasbare kennis op van de hypnotherapeutische en sterk ‘talige’ werkwijze van Milton Erickson.

Het vele oefenen helpt om direct het effect van deze methode te ervaren. Ook de aandacht voor de verbinding naar andere manieren van therapeutisch werken is waardevol zodat je dit kunt inbedden in je eigen praktijk. Jos is een uitstekende enthousiasmerende trainer met aandacht voor inbreng vanuit de deelnemers. En een heel goed rolmodel voor therapeuten!

Ellen de Jong
Hypnotherapeut